Om Antagningskanslier

Antagningskanslier.se är en webbsida som presenterar kontaktuppgifter till kanslier för antagning till olika gymnasieskolor och gymnasieutbildningar i Sverige.

Ansökan till gymnasieskolan skall hanteras av det antagningskansli som ligger inom upptagningsområdet (kommunen) där barnet, som skall söka till gymnasiet, är mantalsskriven.

Webbsidan Antagningskanslier.se är skapad av Framtidsutveckling i Sverige AB i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det är Framtidsutveckling som ansvarar för uppdatering av informationen och vi besvarar eventuella frågor kring tjänsten och dess syfte.

Skicka ett mail till info@framtid.se vid eventuella frågor eller om du hittar en uppgift på webbsidan som inte verkar stämma.

Framtidsutveckling i Sverige AB arbetar sedan 1993 med olika kataloger och webbsidor som har till syfte att skapa förutsättningar för unga vuxna att göra väl underbyggda val av utbildning och framtida yrke.
Du kan läsa mer om vår verksamhet på:  www.framtidsutveckling.se

Vänliga hälsningar,
Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare