Kansli senast uppdaterad: 13 June, 2018
06 - Jönköpings län
Postadress
Antagningskansliet i Eksjö

575 80 Eksjö
Besöksadress
 –

Tel:
0381-363 35
Fax:
0381-179 36
Kommuner:
0686 - Eksjö

Fritext:

Datum för Gymnasieval 2018
Gymnasieval: 8 januari – 1 februari
Preliminär antagning: klar 16 april
Omvalsperiod: 16 april – 9 maj
Slutlig antagning: 29 juni 2018. Antagningsbesked skickas ut med posten.
Sista svarsdag: 28 juli 2018
Reservantagning: Augusti 2018. Gymnasieskolorna tar över antagning från 1 september.

Skolstart 21 augusti.

Sköter antagningen till friskolan Nifsarpsskolan.

Skolor:

(kommunkod [antagningskod]: skolnamn)